BNW op bezoek bij HONK

Op 25 november 2019 was BNW uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de informatieavond voor fysiotherapeuten, die werd georganiseerd door HONK. Op verzoek van HONK heeft BNW een presentatie gegeven en uitgelegd op welke manier BNW meerwaarde kan creëren voor het COPD netwerk. De afgelopen maanden is BNW namelijk nauw betrokken geweest bij een ‘herstart’ van dit netwerk waarbij de continuïteit geborgd is. De stuurgroep van dit netwerk is enthousiast over deze samenwerking. Zij hebben onder andere de sterke wens dat BNW zich gaat inzetten om een duidelijke en soepele communicatielijnen tussen de 1e lijns therapeuten en de verwijzers tot stand te brengen. Hier gaat BNW zich sterk voor maken!

Naast deze positieve ontwikkeling heeft HONK de plannen gepresenteerd over een eventueel op te zetten zorgpad voor valpreventie onder kwetsbare ouderen. HONK is momenteel aan het verkennen welke organisatie hen hierbij kan ondersteunen. Wij hebben uiteraard aangegeven dat BNW hier een geschikte partner voor kan zijn. In de nabije toekomst is BNW in staat om aan tafel te gaan met de huisartsenorganisaties HKN en HONK. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden en er kan een dergelijk zorgpad opgesteld worden om deze vervolgens uit te zetten naar de collega’s in het werkveld. Dit is mooi voorbeeld van wat BNW kan betekenen!