Fysiotherapeut Bart Hilbers: ‘Zorg met elkaar in lijn brengen, schept duidelijkheid voor de patiënt’

Bart Hilbers is fysiotherapeut bij de praktijk Donker Waal Hilbers in Castricum en vanaf het begin betrokken bij de oprichting van de overkoepelende fysio-organisatie Beweegzorg Noord West (BNW), een project geïnitieerd vanuit fysiotherapeuten onder begeleiding van de KNGF en ZONH. Hij is ervan overtuigd dat het formaliseren van de beroepsgroep leidt tot efficiëntere en effectievere zorg.

“Voor de patiënt, maar ook voor de zorgverleners is het belangrijk om een gezamenlijke blauwdruk te ontwikkelen” 

De wens
“Vanuit de beweegzorg lag de wens er al langer om beter te organiseren. De behoefte ontstond ook bij de huisartsen en specialistische zorg. Dat is een positieve ontwikkeling. Ik denk dat het belangrijk is om patiënten voldoende zorgpaden te bieden, waarbij alle zorgverleners op dezelfde manier met elkaar werken met een afgestemd beleid. Daar zit ook het pijnpunt: de zorg is op dit moment nog fragmentarisch ingericht. Ieder doet een eigen stukje, maar we weten vaak niet van elkaar wat we precies doen. Het is belangrijk dit met elkaar in lijn te gaan brengen, zodat ook de patiënt weet wat hij of zij van welke zorgverlener mag verwachten.”

Transparantie
In de praktijk blijkt het moeilijk om afgebakende zorgpaden te realiseren. Zij zijn er wel, zoals bij Netwerk Orthopedie voor de totale heup, totale knie en voorste kruisbandreconstructie, maar dit zou nog veel meer navolging mogen krijgen. “Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een patiënt die wordt ontslagen uit een ziekenhuis een verwijsbrief meekrijgt voor fysiotherapie. De specialist in het ziekenhuis weet dan vervolgens vaak niet bij welke fysiotherapeut de patiënt de zorg afneemt. We willen dat daar transparantie in ontstaat, zodat de specialist bijvoorbeeld kan communiceren wat hij van een fysio-behandeling verwacht en ik als fysiotherapeut ook kan terugkoppelen welke progressie de patiënt al dan niet maakt. En wanneer het herstel niet naar verwachting verloopt je elkaar ook snel en gemakkelijk kunt vinden en weet wat afwijkend is.”

Integrale bekostiging
Een andere ambitie van de BNW is komen tot een integrale bekostiging. “De potjes voor de eerstelijn en de potjes voor de tweedelijn zorgen onbedoeld voor verdeeldheid, terwijl het juist zo belangrijk is samen op te trekken in trajecten. Neem bijvoorbeeld een potje dat toebedeeld is aan de tweedelijn voor hartrevalidatie. Dat is enorm zinvol, maar omdat hier in de eerstelijn nauwelijks geld voor beschikbaar is, lopen projecten vaak vast. Het zou mooi zijn als we hier op termijn verandering in komt.”

Blauwdruk
Ook het terugbrengen van versnippering is een grote behoefte. “Doel is om beweegzorg meer in samenhang met elkaar te laten werken. Dat is enerzijds prettig voor de overzichtelijkheid richting andere disciplines. Een ander bijkomend voordeel is dat binnen alle kerngroepen dezelfde kwaliteitskaders gelden. Dat scheelt natuurlijk ook in governancetaken. Iedereen doet zijn of haar werk in netwerken erbij. Dat brengt een risico met zich mee voor de continuïteit. Het is dan prettig als de governance bij de overkoepelende organisatie is ondergebracht en de fysiotherapeuten zich bezig kunnen houden met de inhoudelijke zaken, in plaats van inrichtingsvraagstukken. Daarom is het belangrijk om een gezamenlijke duidelijke blauwdruk met elkaar te ontwikkelen. Verder zie ik op lange termijn ook andere financiële voordelen, bijvoorbeeld door zorgpaden af te stemmen met de zorgverzekeraar. Daarnaast wordt – wanneer er meer binding met specialisten en huisartsen ontstaat, ook de toeloop van patiënten meer gecontinueerd.”

Meeliften
De organisatie BNW is na een lang traject toe aan de fase; waarbij de organisatie formeel wordt en er een nieuwe B.V. ontstaat. Bart vindt dat de rol van ZONH in dit traject een aanjager is geweest voor de vorderingen. “Met name het grote netwerk van ZONH binnen alle domeinen, in ziekenhuizen, met huisartsen, het sociaal domein en de zorgverzekeraars. Voor ons is het prettig om daarop mee te liften. Daardoor hebben we gemakkelijk lijnen kunnen leggen en partijen bij elkaar om tafel kunnen krijgen. Bovendien zorgt de ondersteuning van een onafhankelijke partij voor een stukje continuïteit.”