Wat is de meerwaarde van BNW voor uw praktijk?

 

DE MEERWAARDE VAN BNW VOOR UW PRAKTIJK

Wat is nu eigenlijk de meerwaarde om lid te zijn van BNW?

“Vind je BNW duur?”

“Levert het lidmaatschap jou geen extra patiënten op?”

Een netwerk voor en door paramedici waarvan je wellicht nu nog niet altijd de voordelen ziet. Je ziet niet direct extra instroom van patiënten in je praktijk, geen toename van de omzet. Sterker nog, voor sommige praktijken zijn de kosten gestegen. 

Welke voordelen heeft BNW dan voor mij en mijn praktijk? Allemaal zorgen en geluiden die we horen en waar wij ons bewust van zijn. We laten jullie in dit artikel graag zien wat de voordelen zijn en waarom BNW belangrijk is en wordt voor onze beroepsgroep.

BNW is gestart om bestaande netwerken te ondersteunen en om verbindingen te leggen met medisch specialisten, huisartsen en andere paramedische disciplines. Daarnaast zijn we in gesprek met zorgverzekeraars, gemeente en beroepsverenigingen etc om de belangen voor ons allemaal te behartigen.

Wat zou je hiervan kunnen merken in je praktijk? Een aantal voorbeelden:

Er kan veel directer contact zijn met medisch specialisten (bv. via Siilo). Zij zijn ook actief betrokken bij de netwerken. Onlangs is BNW vermeld als samenwerkingsverband voor een generiek contract bij VGZ. Dit is een goed begin en een teken dat we jullie stem vertegenwoordigen. 

Er zijn de ontwikkelingen van apps voor artrose en bij netwerk schouder. Er zijn nieuwe netwerken opgezet en/of in ontwikkeling zoals netwerk Valpreventie, netwerk Sport en nu ook netwerk voet/enkel. We hebben contacten met landelijke partijen als chronisch zorgnet om elkaars ervaringen en kwaliteiten te gebruiken en versterken.

We proberen om ook daadwerkelijk praktijken te ontzorgen. Bijvoorbeeld rond het vraagstuk van de vergoeding voor longfysiotherapeuten.  

Stuk voor stuk zaken die we zelfstandig nauwelijks of misschien wel nooit voor elkaar zouden krijgen. 

Dit is slechts een greep. Er is veel meer te noemen over de meerwaarde van BNW. Hieronder een opsomming.

PRAKTIJK

 • Vindbaarheid therapeuten via website/portaal/netwerk
 • Ondersteuning bij vraagstukken
 • Efficiëntie in het organiseren (per praktijk minder overleggen, het is als praktijk niet te doen om je overal bij aan te sluiten)
 • Door langer thuis wonen; deze patiënten vergen afstemming tussen zorgverleners en een multidisciplinaire aanpak.
 • Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
 • Ondersteuning op service
 • Ondersteunen van zorginnovatie binnen de praktijk
 • Geaccrediteerde cursussen en betaalbare opleidingen in de buurt
 • Toewerken naar good practices en dus hogere vergoeding per zitting
 • Door actieve participatie ga je van elkaar leren
 • Netwerk voor praktijken, binnen de coöperatie ken je elkaar

KWALITEIT

 • Zelfregie voor netwerk; eisen, criteria, indicatoren en data 
 • Opzetten van herkenbare en uniforme zorgpaden en netwerken
 • Kennisdeling
 • Ondersteunen van zorginnovatie
 • Geaccrediteerde cursussen en betaalbare opleidingen in de buurt
 • Netwerken ondersteunen bij beleid, bijeenkomsten, aansluiten van verwijzers en andere disciplines
 • Ontwikkelen en onderhouden van website, apps’, promotiemateriaal, factsheets
 • Ledenadministratie: aanmeldingen, mutaties, toetsing, toelating
 • Financiën: vacatievergoeding,  facturatie, tbv continuïteit BNW en netwerken
 • Netwerken kunnen zich vooral bezighouden met de inhoud
 • Kader ‘kwaliteit’ wordt bij alle netwerken vergelijkbaar

SAMENWERKING

 • Continuïteit van netwerken borgen
 • Contacten met specialisten/verwijzers wordt beter
 • Laagdrempelige communicatie 
 • Aansluiten van andere disciplines, dus multidisciplinaire organisatie
 • Stakeholders: binnen halen multidisciplinaire projecten i.s.m. HONK, HKN, NWZ, gemeenten: aan tafel zitten
 • 1 aanspreekpunt en 1 samenwerkingspartner in de regio.
 • Binnenhalen projecten i.s.m. HONK, HKN, NWZ, gemeenten: aan tafel zitten

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

 • Regionale zelfregie voor netwerk; eisen, criteria, indicatoren en data 
 • We bereiden ons voor op de toekomst: zorg gaat veranderen, hoe ga je mee
 • Zorg verplaatst van 2e lijn naar 1e lijn (substitutie): hoe blijf je op de hoogte
 • Eén gedragen regiovisie
 • Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken
 • 1 aanspreekpunt en 1 samenwerkingspartner in de regio.
 • Binnenhalen projecten i.s.m. HONK, HKN, NWZ, gemeenten: aan tafel zitten

We komen naar jullie toe om te horen waar jullie vragen en wensen liggen en ook welke input jullie kunnen leveren. We doen het met elkaar en hoe actiever de leden zijn hoe meer we voor elkaar krijgen. Vraag je af wat jij kan doen voor de BNW? 

Wil je dat we bij jou langskomen op korte termijn laat het ons dan weten op info@bnw.nl

Kijk verder, en bedenk voor jezelf of je de volgende kansen ziet: 

 • Behandelingen in de praktijk zijn veranderd door lid te zijn van bijvoorbeeld Netwerk Artrose. Onder andere door de ontwikkelingen van apps
 • Je hebt invloed op de inhoud van netwerk door het regionale karakter. 

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het  lidmaatschap van Chronisch Zorgnet met alle verplichtingen.

 • Hulp en samenwerking rond vraagstukken die voor iedereen van belang zijn bijvoorbeeld  samenwerkingsverbanden COPD. 
 • Netwerk of platform vormen speciaal voor praktijkhouders/-managers?
 • Belangen van de  leden worden behartigd bij stakeholders zoals verwijzers, gemeente, verzekeraars etc.
 • Je kunt invloed uitoefenen op wat BNW doet en haar beleidsrichting mede bepalen.  
 • Directe lijnen met specialisten/verwijzers. Bv de orthopeden en de longartsen. 
 • Vindbaarheid van therapeuten en specialisten door website en portalen
 • Zinvolle data vóór de fysiotherapie verzamelen in de regio.
 • Draagt bij aan specialisering. 
 • Kleine praktijken kunnen via BNW collega’s en specialisten contacten
 • Invloed op landelijke organisaties zoals Chronisch Zorgnet
 • Samenwerking in contracten zorgverzekeraars

Zou je dit alles ook in je eentje voor elkaar krijgen?  Wij denken van niet. Samen maakt sterker!

STAKEHOLDERS

Wat is de meerwaarde voor stakeholders om samen te (kunnen) werken met BNW?

 • Fysiotherapeuten hebben een breed pakket aan zorgverlening en activiteiten ontwikkeld met betrokkenheid van verschillende disciplines.
 • Brede eerstelijnsorganisaties vervullen een regierol/aanjagende rol bij de transitie naar een sterke, goed georganiseerde eerste lijn.
 • Eén aanspreekpunt
 • Herkenbaar voor patiënt, voor specialist, voor therapeut, voor huisarts
 • Eén  aanspreekpunt ook gaat zorgen voor één herkenbare structuur en aanpak voor alle netwerken/betrokkenen
 • Weet naar wie je toe moet sturen
 • JZOJP: alleen de patiënt op het spreekuur die er hoort
 • Efficiëntie in het organiseren en communicatie
 • Dataverzameling
 • Continuïteit van de netwerken
 • We vertellen hetzelfde verhaal
 • BNW organiseert (scheelt kostbare tijd) waardoor de zorgverleners zich op de inhoud kunnen richten.

De fysiotherapeut als specialist die voor specifieke aandoeningen adequate zorg levert. Vergelijk het met een huisarts die zijn patiënt naar het ziekenhuis verwijst. De huisarts weet dat als hij een patiënt met longproblemen verwijst, deze niet bij de orthopeed of reumatoloog terecht komt, maar bij de longarts. Tevens weet de huisarts dat de longarts goede kennis en kunde bezit en welke informatie hij/zij terug kan verwachten om de patiënt goede zorg te geven. Daar zorgt BNW voor bij de paramedici.