Voeg je koptekst hier toe

Menno Spoor

Mijn naam is Menno Spoor, penningmeester voor BNW en werkzaam bij Fysiotherapie Elisabeth als fysio- en manueeltherapeut en maatschapslid. Voor de paramedicus in de eerste lijn zie ik de komende jaren veel kansen in verband met de veranderende zorgvraag en de regionalisering van de zorg. Om goed op deze verandering in te kunnen spelen en om onze belangen te behartigen is het nodig om voor alle betrokken partijen in de regio, één aanspreekpunt te hebben. Daarmee kunnen we zorgen voor continuïteit, afspraken maken met alle betrokken partijen (Ziekenhuis, huisartsen, gemeente, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, etc.) en dan zitten we aan tafel en kunnen we onze eigen toekomst sturen!

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Beweegzorg Noordwest via: 085-0802073 of mail naar info@bnw.nl.