Nieuwsbrief december

Beste collega’s,

Het is een buitengewoon zwaar en intensief jaar geweest. COVID heeft ook dit jaar het nieuws en de zorg gedomineerd. Gelukkig zijn we in staat geweest om veel mensen te kunnen helpen onder soms zware omstandigheden. Ik heb bewondering voor jullie flexibiliteit en inzet. 

In 2022 gaan we verder aan de slag met BNW. Herkenbaar, duidelijk en samen. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen, maar ook vragen om je rol op te pakken binnen de organisatie. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen om de netwerken vorm te geven.

Ik wens jullie heel veel gezondheid en wijsheid voor het komende jaar.
Freerk Jonkers

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar de praktijkadressen, deel de nieuwsbrief vooral met alle collega’s in de praktijk en in de netwerken!

Lees hier de complete nieuwsbrief van december.