Nieuwsbrief december

 

De laatste nieuwsbrief van 2020. Een jaar dat gedomineerd werd door COVID-19 en de beperkingen die dat opleverde om de juiste zorg te kunnen verlenen. Maar ook een jaar waarin het oprichten van Beweegzorg Noordwest als hoogtepunt gezien kan worden. Met name deze punten laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken en de herkenbaarheid en bereikbaarheid voor onze patiënten optimaal te houden. Het is niet alleen een taak op landelijk niveau, maar ook zeker een taak die we regionaal op moeten pakken. Als we één taal spreken, één loket hebben en laten zien dat we zorg met andere zorgverleners inhoudelijk hebben afgestemd, dan zijn we in staat om een eventuele volgende golf of een andere calamiteit op te vangen.
In de afgelopen maanden hebben een aantal nieuwe netwerken het licht gezien en is een aantal bestaande regionale netwerken toegetreden tot Beweegzorg Noordwest. De verwachting is dat in de toekomst, zoals in het regeerakkoord genoemd, netwerken de basis gaan worden voor de onderhandelingen met zorginkoop. Bij deze ontwikkelingen wil het bestuur van Beweegzorg Noordwest een grotere rol spelen en duidelijke adviezen geven aan de praktijkhouders. De zorgverzekeraars, KNGF, FMS en andere brancheorganisaties kijken vol interesse naar de ontwikkelingen van Beweegzorg Noordwest. En ook vanuit ander regio’s worden onze stappen nauwkeurig gevolgd. De komende maanden zullen we aan de slag gaan om jullie verder te ondersteunen met het oprichten, vormgeven en invullen van de verschillende netwerken. De nadruk zal komen te liggen op kwaliteit, zichtbaarheid bij andere zorgverleners en de website. Hiermee leggen we een brede basis voor een goede zorgverlening in jullie praktijken. We zullen elkaar dus vaker gaan treffen. Zowel op de inhoud als rondom de organisatie. Ik wens jullie prettige feestdagen en een soepel beweeglijk 2021.

 

Lees hier de nieuwsbrief van december.