Nieuwsbrief februari


Langzaam maar zeker begint Nederland COVID onder controle te krijgen. Het gaat stapje voor stapje, maar het gaat voor heel veel mensen toch te langzaam. De COVID-crisis heeft ons laten zien dat we werkprocessen anders kunnen organiseren. Laten we proberen hiervan de voordelen te behouden. Zo heeft het Netwerk Longen laten zien dat ze klaar staan om de post-COVID patiënten op te vangen. Dit is onder de aandacht gebracht bij huisartsen, internisten en longartsen. Verder wordt er hard gewerkt aan een gezamenlijk verwijsformulier. Digitaal vergaderen is ook niet meer weg te denken, alhoewel ik graag weer een ALV zou willen kunnen organiseren in een grote zaal.

Ook achter de schermen zijn er kleine veranderingen ingezet. De website bnw.nl is geregistreerd en zal de spreekwoordelijke ruggengraat vormen van Beweegzorg Noordwest en alle netwerken. Hierdoor komt beweegzorgnw.nl te vervallen. De herkenbaarheid van de verschillende netwerken door logo, naamstelling, verwijsformulieren en in de toekomst zorgpaden en verdere digitalisering zal dit ten goede komen. Maar ook hier geldt: stapje voor stapje en voor heel wat mensen gaat het te langzaam.

De gesprekken met NWZ, HONK, HKN, ZONH en VGZ lopen voorspoedig. Er is grote bereidwilligheid vanuit de specialisten van NWZ om in de netwerken te participeren en ook de huisartsen zien de meerwaarde. Per netwerk wordt in kaart gebracht hoe de samenwerking tot stand komt en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Hierover meer op de ALV. De eerste subsidies zijn toegekend in samenspraak met ZONH en VGZ. Met name de laatste gebruikt de voorbeelden van netwerken in onze regio als “good practice” voor de rest van het land.

Al met al zijn er heel veel stappen gezet en projecten ingezet voor de komende maanden!

 

Lees hier de complete nieuwsbrief van februari.