Nieuwsbrief juni

We staan op de kaart! De andere zorgverleners in de regio zien duidelijk de meerwaarde van een goed georganiseerde paramedie. In de nieuwbrieven van de huisartsorganisaties HONK en HKN heeft informatie gestaan over onze verschillende netwerken en hierdoor zijn er weer veel aanvragen voor visitekaartjes en verwijsformulieren gekomen. Helaas kan dit nog niet allemaal digitaal.

Momenteel gaat NWZ Zorgdomein installeren en de huisartsen worden hierop aangesloten, maar helaas ontbreken de fysiotherapeuten. Het bestuur is druk bezig om hier wel bij aan te kunnen sluiten, maar we vinden dat de kosten hiervoor niet eenzijdig bij de fysiotherapeuten gelegd kan worden. Daarom kijken we of hiervoor gelden of subsidies te krijgen zijn en daarnaast zijn we bezig om andere systemen zoals bijvoorbeeld Siilo te onderzoeken. Alle verschillende systemen hebben voor en nadelen, maar de kosten moeten we in de gaten houden.

 

Enige tijd geleden heeft het bestuur kennisgemaakt met Heleen Post, de nieuwe directeur van het KNGF. Het was een erg inspirerend gesprek. Zij heeft eerder voor de Patientenfederatie gewerkt en heeft de ambitie om patiënten een sterkere rol te geven als klankbord voor onze zorgpaden. Dat sluit helemaal aan bij onze visie op de zorg.

Al met al zijn we weer een paar stevige stappen verder en is de rol van BNW inmiddels steeds duidelijker aan het worden in het zorglandschap van onze noordwestelijke regio. Hopelijk volgen er nog veel mooie zonnige dagen!! Goede zomer!!

Lees hier de complete nieuwsbrief van juni.