Nieuwsbrief september

Beste collega’s,

Na een bewolkte zomer begint iedereen weer op gang te komen. Hopelijk heeft iedereen een beetje uit kunnen rusten en is er weer nieuwe energie om aan de slag te gaan. De balans tussen lekker werken en de covid regels blijft een lastige. Hoe het verloop van covid er verder uit zal zien is nog een grote onbekende factor, maar dat we zowel tijdens ons werk als in privé tijd beperkingen zullen houden staat als een paal boven water.

Enige tijd geleden is er een enquête uitgezet over jullie ervaringen met BNW als organisatie en onze netwerken. De uitvraag is zowel voor praktijkhouders als voor de individuele fysiotherapeuten gedaan. Er zijn al veel reactie binnen gekomen met zowel positieve punten als punten waarmee we aan de slag moeten. De enquête staat nog enige tijd open, dus hopelijk kan een aantal van jullie deze nog invullen. We hebben er erg veel aan.

Met deze nieuwsbrief krijgen jullie allemaal het verzoek om een flyer op te hangen in jullie wachtkamers. Met deze flyer willen we jullie patiënten vragen om deel te nemen aan klankbord groepjes. Deze groepjes gaan we gebruiken om ook bij onze patiënten feedback op de halen. Hoe we dit exact gaan doen weten we nog niet, maar deze stap is essentieel voor onze positionering in de regio. Laat het vooral weten als jullie ideeën hebben. Verder zijn vanaf september de verwijsformulieren voor de huisartsen en de medisch specialisten op de website van BNW te vinden. De formulieren zijn digitaal in te vullen en te printen. Ons verzoek is om de huisartsen waar jullie veel mee samenwerken te benaderen en de werkwijze en verwijsformulieren van de netwerken uit te leggen.

Op dinsdag 25 augustus is Guido van Woerkom langsgekomen voor een werkbezoek. Het was een inspirerende ochtend waarbij we verteld hebben op welke wijze onze organisatie en de netwerken tot stand zijn gekomen. Verder is er veel aandacht besteed aan de samenwerking met het ziekenhuis, huisartsen en andere paramedische beroepen. De kracht zit in het gedeelde eigenaarschap en het enthousiasme in de netwerken. Het KNGF ziet de kracht van BNW op organisatorisch (vakinhoudelijk) vlak, tactisch (organisatie in netwerken) vlak en strategisch door de samenwerking met huisartsen en VGZ. We gaan proberen om in een aantal nieuwe ontwikkelingen nog beter samen te werken met het KNGF.

Ik wens jullie een mooie herfst en we zullen jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Freerk Jonkers

 

Lees hier de complete nieuwsbrief van september.