Nieuwsbrief september

Inmiddels hebben 47 organisaties zich aangesloten bij BNW. Eén van de doelstellingen van BNW is om vernieuwend bezig te zijn en om scholingen te organiseren, hier leest u meer over in deze nieuwsbrief. Daarnaast wil BNW het aanspreekpunt worden voor de fysiotherapie, en later alle paramedici, in de regio. Nu al is duidelijk dat er behoefte is aan deze rol voor BNW aangezien we voor meerdere tafels worden uitgenodigd om mee te praten. Voor de komende maanden staan o.a. overleggen met zorgverzekeraar VGZ, een huisartsenkoepel, gemeente Alkmaar en meerdere vakgroepen in het NWZ op de planning.
Steeds meer werken we samen met andere partijen in de regio om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Door onze slagkracht en samenwerking met partners in de regio kunnen we het verschil maken voor de patiënt.

Lees hier de nieuwsbrief van september.