Samenwerking met Netwerk Orthopedie (NO) en Netwerk Artrose (NA)

BNW en Netwerk Orthopedie en Artrose zijn voornemens om per 1 juli 2020 de activiteiten te gaan samenvoegen. De achterliggende gedachte hiervan is dat NO en NA zich volledig kunnen richten op de inhoud terwijl BNW de netwerken gaat faciliteren op organisatorisch en administratief gebied. Zowel orthopeden als fysiotherapeuten zijn vooral graag met de inhoud van hun vak bezig en willen hierbij kennis en kunde delen, samenwerken en deskundigheid bevorderen. Daarbij is een kijkje in elkaars keuken van grote waarde om tot complementaire zorg te kunnen komen. Doordat BNW een aantal taken overneemt blijft er meer tijd over om aan deze inhoudelijke aspecten te besteden. Voor beide partijen is dit een win-winsituatie.
Het netwerk orthopedie zal zich aansluiten per 1 juni 2020. Dit zal inhouden dat de leden van het NO (Netwerk Orthopedie) zich volledig kunnen richten op de inhoud. Daarin zijn de leden sterk, dat gaat namelijk over hun dagelijkse werk. Mede door dit soort netwerken gaat de kwaliteit van de geleverde zorg steeds meer omhoog. Om de samenwerking gestalte te geven is er nog wel het nodige aan voorbereiding nodig. Zowel inhoudelijk, qua opzet als juridisch en financieel/administratief. De komende maanden zal hieraan gewerkt worden met als doel dit per 1-7-2020 te kunnen realiseren.