Update ‘Netwerken & Samenwerken’

Diverse netwerken staan in contact met BNW om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een samenwerking aan te gaan. Hieronder volgen een aantal updates!

  • Per 1 juli zal BNW intensief gaan samenwerken met Netwerk Orthopedie en Netwerk Artrose. Hier zijn wij als BNW trots op! Het onderschrijft het belang dat de orthopeden van het NWZ zien in BNW.
  • De stuurgroep van het COPD netwerk is met hulp van BNW een doorstart aan het maken naar een professioneler netwerk waarbij de continuïteit gewaarborgd is. De stuurgroep heeft aangegeven veel meerwaarde te zien in een verdere samenwerking met BNW.
  • Er is een goede bijeenkomst geweest met het Netwerk oncologische zorg. Gilbert en Inger zijn namens het BNW aanwezig geweest bij een netwerkavond. Ook hier werd BNW enthousiast ontvangen en lijken er goede mogelijkheden te bestaan voor een samenwerking.
  • Kinderfysiotherapeuten denken ook na over het vormen van een regionaal netwerk KinderFT. Bij de opzet en uitvoering hiervan zou BNW ook hen behulpzaam kunnen zijn en ondersteunen.
  • Tot slot valt te melden dat Inger en Mario Fario eind november BNW mogen presenteren bij het PSF netwerk avond. Ook hier hopen wij weer meer collega’s enthousiast te krijgen om de meerwaarde van een samenwerking te gaan inzien.

Veel collega’s hebben hun interesse duidelijk gemaakt. Grote kans dat u al geïnteresseerd was, of dat u inmiddels geïnteresseerd bent geworden. Wellicht vraagt u zich af hoe u lid kunt worden?
In de tweede helft van december zullen wij duidelijk maken  wanneer en hoe praktijken zich aan kunnen aanmelden. Wij zullen u daarvoor via een nieuwsbrief op de hoogte houden.