Missie visie

beeldmerk-header

Visie

Visie

Door samen te werken, versnippering terug te dringen en onze krachten te bundelen, kunnen we de beweegzorg in Noord-Holland verbeteren.  We zijn van, voor en door de paramedici. We luisteren, ondersteunen bij hulpvraagstukken en komen samen in actie. Als een team realiseren we veranderingen en erkennen de uitdagingen waar we als zorgverlener voor staan. Door teamwork met elkaar en met onze stakeholders in Noord-Holland zorgen wij dat wij onze patiënten de best mogelijke beweegzorg in Noord-Holland Noordwest aanbieden!

Missie

Missie

Wij geloven dat samenwerking leidt tot de best georganiseerde beweegzorg in Noord-Holland Noordwest

Beweegzorg is mooi en dankbaar werk. Wij helpen mensen mobiliseren. Dat doen we niet alleen, maar samen met huisartsen, verpleegkundigen en medisch specialisten. In de Noordwestelijke regio van Noord-Holland is de wens ontstaan beweegzorg te organiseren, zodat er één aanspreekpunt voor de ziekenhuizen en huisartsenorganisaties in de regio is. BNW doet dit door herkenbare en uniforme zorgpaden en netwerken op te zetten en praktijken te ondersteunen en ontzorgen. Samen verlenen wij zorg op de juiste plek. Beweegzorg Noordwest (BNW) is daarom dé strategische ketenpartner voor beweegzorg in de regio. Wij geven de paramedici een stem.

Bent u werkzaam in de Kop van Noord-Holland of Noord-Kennemerland en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom BNW? Word dan lid van BNW!

Aanleiding

Knelpunten:

 • Voor verwijzers is het onduidelijk naar welke fysiotherapeut hij zijn patiënt het beste kan verwijzen
 • Er zijn veel verschillende netwerken: versnippering en suboptimalisatie van inzet mens, tijd en middelen
 • Er zijn veel verschillende specialisaties
 • Er is een beperkte uitwisseling van kennis en kunde
 • Beweegzorg is niet regionaal georganiseerd waardoor er een geringe inspraak en invloed is

Doelstelling:

 • Uniformiteit en optimale inzet van mens, tijd en middelen
 • Volop uitwisseling van kennis en kunde tussen disciplines en stakeholders
 • Inspraak en invloed op het beleid door draagvlak
 • Regionalisering
 • Zorg op de juiste plek

Wat voegt BNW toe?

 • Één aanspreekpunt, één gesprekspartner en één samenwerkingspartner.
 • Opzetten van herkenbare en uniforme zorgpaden en netwerken
 • Ondersteunen en ontzorgen van praktijken en netwerken